Brain Blocks

Wat is Brain Blocks?

Brain Blocks Kindertherapie en Coaching Praktijk Jij Bent Lief !Jij Bent L
Brain Blocks is een methode om met kinderen, jongeren en volwassenen met autisme (en met mensen in hun omgeving) te kunnen praten over autisme. Een communicatiemiddel om te komen tot één beeld en één taal.

Het doel van Brain Blocks
Het doel van Brain Blocks is om één beeld en één taal te creëren over autisme. Hierdoor kan er gemakkelijker met een persoon met autisme (en met belangrijke anderen in zijn omgeving) over autisme, en de gevolgen daarvan bij de dagelijkse dingen , gesproken worden. Daarnaast werkt Brain Blocks ondersteunend aan het bewustwordings- en acceptatieproces van mensen met autisme.
 
Hoe doen we dit?
In de Brain Blocks doos zitten twee hoofden. Het ene hoofd staat voor het brein van iemand zonder autisme. Het andere hoofd staat voor het brein van iemand met autisme. Met deze twee hoofden wordt inzichtelijk gemaakt hoe het brein van iemand met autisme werkt in vergelijking met het brein van iemand zonder autisme. Duidelijk wordt wat een informatieverwerkingsstoornis is en welke gevolgen deze stoornis heeft bij de dagelijkse dingen . Ook autisme als contactstoornis komt aan bod. Dit wordt gedaan aan de hand van 16 thema’s.
 
Telkens op maat aan te bieden
Brain Blocks heeft een flexibele opzet, waardoor het op maat aan te bieden is. De thema’s, die voor de persoon met autisme van toepassing zijn, worden ingezet. Andere thema’s, die niet relevant zijn voor iemand met autisme, kunnen gemakkelijk achterwege gelaten worden.
 
Transfer
De taal en de beelden die de professional samen met een persoon met autisme ontwikkelt, is door middel van Brain Blocks gemakkelijk over te dragen aan belangrijke anderen in de omgeving. Brain Blocks kan bijvoorbeeld ingezet worden in de klas, om klasgenoten en leerkrachten dezelfde taal te laten spreken. Dit principe is even gemakkelijk thuis, of in andere leefsituaties, toe te passen. Het voordeel hiervan is, dat het gedrag van het kind, de jongere of de volwassene gemakkelijker in het kader van autisme geplaatst kan worden. Communiceren wordt hierdoor gemakkelijker, en er ontstaat meer wederzijds begrip. Het ‘anders zijn of doen’ wordt door de omgeving beter begrepen.
 
Doelgroep
Brain Blocks kan worden ingezet bij kinderen, jongeren en volwassenen. Brain Blocks wordt reeds succesvol ingezet bij zowel mensen met een verstandelijke beperking als bij mensen met een normale intelligentie. Brain Blocks wordt over het algemeen als psycho-educatiemiddel ingezet bij kinderen vanaf 7-8 jaar. Er is verder geen leeftijdsgrens. Ook is Brain Blocks bedoeld voor de ouders, broertjes en zusjes, klasgenootjes, vriendjes, grootouders, de oppas, scholen enz.
 
Waarom kiezen voor de training Brain Blocks?
  • Het is een methode dat op een eenvoudige wijze in 3D laat zien hoe een brein met autisme werkt en een brein zonder autisme
  • Het kind krijgt in vrij korte tijd meer inzicht in zichzelf en bovenal in de dingen die het juist wel kan!
  • Bewustwoording en acceptatie zijn de rode draad binnen de training
  • Het is een training die ouder en kind SAMEN kunnen volgen. Hierdoor ontstaat er een beeld en een taal. Ouder en kind gaan elkaar beter begrijpen
  • De training is op maat aan te bieden
  • Het is mogelijk om voorlichting over autisme, met behulp van Brain Blocks, in de klas van het kind te geven. Dit leidt vaak tot een veel beter begrip van het ‘anders’  zijn onder zijn of haar klasgenoten.
  • Het is ook mogelijk om aan broertjes en zusjes ( brusjes ) uitleg te geven over autisme met gebruik van Brain Blocks.

Standaard pakket
€235,-

Brain Blocks les Kindertherapie en Coaching Praktijk Jij Bent Lief !

Brain Blocks pakket

Het standaard Brain Blocks pakket bestaat uit;

Kennismakingsgesprek        Gratis
Aantal                                      5 lessen
Duur les                                  45 minuten
Incl.                                          - voorbereiding

                                                 - verslaglegging
                                                 - cursusmateriaal
Trainer                                    Leonie Rietveld

                                                 gecetificeerd trainer

Totaal prijs €235,-

Extra mogelijkheden
Het standaard pakket biedt 5 lessen. Omdat ieder kind anders is kan het ook zo zijn dat er meer lessen gewenst zijn. Dit zal dan met elkaar worden besproken
Voor iedere extra les zal 50 euro berekend worden. Dit tarief geldt ook voor extra uitleg over autisme met behulp van Brain Blocks aan brusjes.
Daarnaast is het mogelijk om voorlichting over autisme in de klas van het kind te geven met behulp van Brain Blocks. Hier zal 65 euro voor berekend worden. De reiskosten bedragen € 0,29 per kilometer.

Inschrijven Brain Blocks

Naam
E-mail
Aanvullende informatie
Telefoon
Verzenden